Columbusweg 64

4462 HB Goes, Nederland

Telefoon

+31 113 568515

Email

info@itis-nl.com

Vacuüm test

Leak Testing

Overige on-site services

Een test laten doen?

Wilt u dat wij u een offerte sturen? Of heeft u een vraag deze test? Laat het ons weten en wij nemen zo spoeding mogelijk contact met u op!

Vacuüm test

Industrieel lektesten en lek detectie zijn geen eenvoudige kwesties. Zelfs de keuze van de geschikte test methode en bijbehorende meetapparatuur dient zorgvuldig overwogen worden. Welke methode ideaal is voor een specifieke toepassing hangt af van veel factoren. 

Zowel de gevoeligheid van de toegepaste testmethode, als de grootte van de lekkages die men wil vinden, zijn van belang bij het testen van een object of een vacuümsysteem. 

Lekken in vacuümsystemen en onderdelen zijn veelal specifieke defecten die aanzienlijk invloed kunnen hebben op de veiligheid en prestaties van systemen en installaties. Veel systemen en producten zullen minder betrouwbaar zijn wanneer deze lekken bevatten. 

ITIS kan voor haar klanten onder andere de volgende technieken toepassen: 

Helium vacuüm testen van objecten 
Met de helium snuffelsonde techniek wordt het te testen object inwendig geëvacueerd waarna het uitwendig ‘besproeid’ wordt met een tracer gas. Het meest gebruikte test gas voor deze methode is helium. Het tracer gas dringt het object binnen door de aanwezige defecten en wordt gedetecteerd m.b.v. meetapparatuur, soms in combinatie met een afzonderlijke vacuüm pomp. Een kritiek punt van de vacuüm methode is niet alleen het bepalen óf een object lekt, maar ook de exacte locatie van het lek.   

Luchtinbreuk testen van vacuümsystemen 
Air ingress (vrij vertaald: binnen dringen van lucht) in een vacuüm systeem kan lijden tot een verminderde product kwaliteit, productie verlies, schade aan de omgeving of gevaarlijke situaties. Het helium lektesten van uw vacuüm systeem kan uw productie snelheid aanzienlijk verhogen, zal de integriteit van componenten verifiëren en uw vacuüm systeem effectiever laten functioneren. 

Onze meetapparatuur laat de flexibiliteit toe voor een technician om lektesten uit te voeren terwijl de installatie in bedrijf is, zonder dat secties geïsoleerd moeten worden om deze te kunnen testen. 

Helium wordt rondom delen van het vacuüm systeem ‘gesproeid’, terwijl een massaspectrometer continue het vacuüm systeem meet en (lage) concentraties test gas detecteert in het geval van lekkage. 

In sommige gevallen wordt een extractor met een permeabel membraam gebruikt die de test apparatuur koppelt aan het vacuüm systeem. Dit membraam zorgt ervoor dat er geen water damp of vloeistoffen met de meetapparatuur in aanraking kan komen. 

Alhoewel het vinden van lekken in vacuümsystemen een reeks uitdagende problemen met zich meebrengt, hebben onze technicians een test oplossing ontwikkeld, speciaal ontworpen voor de veeleisende condities die men vindt in vacuüm systemen. 

Vacuümbox testen 
Het doel van vacuüm box testen is het lokaliseren van lekken in druk afscheidingen welke niet direct op druk gezet kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een zepige oplossing op een lokaal deel van het afscheidingsoppervlakte en het creëren van een drukverschil over dit oppervlak. Wanneer er een defect aanwezig is in het test oppervlak, zal het ontstaan van belletjes (als gevolg van doorstroming van gas door de oplossing) de plaats van eventuele lekkage aanduiden. Deze methode is een van de meest toegepaste test methodes om lekkage en defecten op te sporen en wordt doorgaans gebruikt voor het testen van de wanden, bodems en daken (laswerk) van tanks. 

Contact

Heeft u een vraag?

Wilt u dat wij u een offerte sturen? Of misschien heeft u een vraag over een van onze services. Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ITIS Goes

Contact

Wilt u (gratis) sparren, advies of contact met één van onze medewerkers? Laat dan een terugbel- of emailverzoek achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!