Columbusweg 64

4462 HB Goes, Nederland

Telefoon

+31 113 568515

Email

info@itis-nl.com

Publicatie in KicMPI rapport Transitiecoaching

In gesprek met directeur-eigenaar Colin Zegers 

Emissies reduceren en voorkomen wordt steeds belangrijker, zeker voor in de industrie. Daarbij moet niet alleen oog zijn voor de zichtbare uitstoot aan het einde van een productieproces, maar zeker ook voor de ‘onzichtbare’ uitstoot tijdens het proces zelf. Het Zeeuwse bedrijf ITIS kan hier een belangrijke rol in spelen, als ze de kans krijgen. 

Vele tonnen aan grondstoffen en energie gaan vaak ongemerkt verloren tijdens een productieproces. “Bijvoorbeeld via slecht functionerende kleppen, defecte afsluiters en versleten stopbuspakkingen”, legt Colin Zegers uit. Hij is directeur-eigenaar van ITIS, een bedrijf gespecialiseerd in het testen en inspecteren van dergelijke industriële objecten. ITIS ontwikkelde een monitoringsysteem om te kijken hoe groot de emissieschade is. “De lekkagecijfers die we nu zien, zijn enorm. Er is nog een flinke weg te gaan richting zero emissie in 2050. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij.” 

De kans krijgen 

Dat is geen makkelijke opgave. “Het is lastig om bij industriële bedrijven binnen te komen. Ze kijken toch vooral nog naar hun vergunningsverplichtingen en zo lang ze daaraan voldoen, is er weinig motivatie om nog verder te verbeteren. Er is een verplichting vanuit de politiek nodig om hier verandering in te brengen. Tenzij wij natuurlijk de kans krijgen om te laten zien wat hun besparing zou kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar stoomlekkages, kan een bedrijf hier al snel tienduizenden euro’s mee besparen.” 

Besparing binnen ITIS zelf 

Zelf is Colin ook continu op zoek naar besparingsmogelijkheden binnen zijn eigen bedrijf. “We hebben bijvoorbeeld een modern pand met goede isolatie, overal ledverlichting en 138 zonnepanelen. We lopen alleen wel tegen het feit aan dat die zonnepanelen in de zomer te veel en in de winter te weinig opleveren en we dus alsnog gebruik moeten maken van het net. We zouden het liefst een eigen buffer hebben, bijvoorbeeld in de vorm van accupakketten of misschien in de toekomst zelfs een omzetting naar waterstof als energieopslag.” 

Als je niet oppast 

Of en hoe dit een oplossing zou kunnen zijn, ook in het licht van andere ontwikkelingen, vindt Colin een lastig vraagstuk. “Mede omdat de energiemarkt zo enorm fluctueert en ik beleid vanuit de overheid mis, vind ik het lastig om een richting te bepalen. Bovendien, je wilt als ondernemer je tijd in je bedrijf investeren. Als je niet oppast, ben je 20% van je tijd met dit soort zaken bezig en ben je tussentijds handenvol energie kwijt doordat het zo lastig is om keuzes te maken.” 

Gesprek over energiebesparing 

Een externe adviseur zou een oplossing kunnen bieden, volgens Colin. “Alleen moet je dan wel oppassen dat je iemand voor je hebt die niet voor eigen parochie preekt. Een zonnepanelenexpert zal altijd zonnepanelen adviseren. Vanuit Impuls Zeeland heb ik al eens een voorstel gekregen om met iemand over energiebesparing te praten. Daar sta ik zeker voor open, alleen ontbrak het me het afgelopen kwartaal even aan voldoende tijd.” 

Kennis van de coach 

Wanneer een onafhankelijke Transitiecoach langskomt, moet deze ook goed onderlegd zijn, vult Colin aan. “Hij moet op de hoogte zijn van de beschikbare technieken én de getallen. Ik zit niet op vage begrippen te wachten zoals ‘korte terugverdientijd’. Ik wil concreet weten hoeveel geld het kost en bespaart, hoe lang de terugverdientijd precies is en van welke subsidies ik gebruik kan maken.” 

Oog voor het individuele bedrijf 

Een Transitiecoach moet, vindt Colin, bovendien oog hebben voor de specifieke situatie van een bedrijf. “Qua uitgangssituatie en technische opties, maar ook qua financiële mogelijkheden. Bij het ene bedrijf klotst het geld tegen de plinten waar een ander bedrijf ieder dubbeltje moet omdraaien. Dat betekent ook wat voor het advies. Maatwerk is echt belangrijk. Kennis van de specifieke branche waarin een bedrijf werkzaam is, vind ik in dat opzicht minder van belang. Die hebben we zelf wel in huis.” 

Samenwerken 

Colin ziet in KicMPi een goede partij voor de levering van onafhankelijke Transitiecoaches. “Net zoals ik dat ook in Impuls Zeeland zie. Het lijkt me goed als deze partijen samen de handschoen oppakken en dit niet afzonderlijk doen. Ze kunnen elkaar versterken.” 

Verschillen maar ook veel overeenkomsten 

Hoewel bedrijven als Century Aluminimum, Chabel en ITIS enorm van elkaar verschillen, zijn er dus ook grote overeenkomsten te herkennen in de urgentie van energietransitie, hun individuele behoeften en de (externe) ondersteuning die ze kunnen gebruiken. 

  • Het is niet makkelijk om zelf te bepalen welke stappen je het beste kan nemen in de energietransitie. 
  • Beschikbare technieken en technologieën veranderen snel en ook de factoren die de business case beïnvloeden, zoals de energieprijs, zijn sterk aan verandering onderhevig. 
  • De frisse blik van een buitenstaander c.q. transitiecoach kan, zeker bij kleinere bedrijven, van grote toegevoegde waarde zijn. Een transitiecoach moet aandacht hebben voor de specifieke omstandigheden van een bedrijf. 
  • Belangrijke vereisten die worden gesteld aan deze buitenstaander zijn: 
  • Diepgaande kennis van techniek en van de operationele processen van een bedrijf. 
  • De transitiecoach moet onafhankelijk zijn en mag absoluut geen belang hebben bij leveranciers of concurrenten. 
  • Het goed begrijpen van de problematiek en de uitdaging, maar ook het kunnen matchen van deze uitdaging aan een oplossing én leverancier is erg belangrijk. Bedrijven verwachten een zo concreet mogelijk advies waarin regionale partners die hen kunnen helpen in de uitvoering essentieel zijn. 
  • Naast advies op het gebied van techniek en leverancier is inzicht in de business case ook belangrijk. 
  • Samenwerking en afstemming tussen organisaties zoals KicMPi en Impuls Zeeland wordt gezien als een meerwaarde. Uit recente gesprekken die KicMPi heeft gehad met diverse leden bleken bovenstaande beeld en behoefte bevestigd te worden. 
  • Uit recente gesprekken die KicMPi heeft gehad met diverse leden bleken bovenstaande beeld en behoefte bevestigd te worden. 

Een test laten doen?

Wilt u dat wij u een offerte sturen? Of heeft u een vraag deze test? Laat het ons weten en wij nemen zo spoeding mogelijk contact met u op!

Contact

Wilt u (gratis) sparren, advies of contact met één van onze medewerkers? Laat dan een terugbel- of emailverzoek achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!