Voortgang project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.
Het project loopt ondertussen bijna drie jaar. Een stand van zaken.
Verlenging projectduur:

Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 10 juli 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020.
Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.
Voortgang Cluster Werkplaats:

Het cluster werkplaats focust op de subthema’s ‘lekdetectie’ en ‘augmented reality’ en ‘werkplaatsrobotica’.

Lekdetectie:
Dit project heeft als doel het inzetten van een collaboratieve robot bij lektesten. De Cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen.

Projectpartners:          ITIS, Sirris (B)

Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.
In het eerste gedeelte van het Interreg project is een prototype robot ontwikkeld.
ITIS gaat met SIRRIS werken aan een grotere Cobot UR10.
De bedoeling is dat de Cobot voorjaar 2020 operationeel zal zijn.

Terug naar overzicht

Contact

Columbusweg 64
4462 HB Goes
The Netherlands

  +31-113 568515
  info@itis-nl.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief