Vacuüm testen

Industrieel lektesten en lek detectie zijn geen eenvoudige kwesties. Zelfs de keuze van de geschikte test methode moet zorgvuldig overwogen worden. Welke methode ideaal is voor een specifieke toepassing hangt af van veel factoren.

Zowel de gevoeligheid van de toegepaste testmethode, als de grootte van de lekkages die men wil vinden, zijn van belang bij het (integraal) testen van een productie lijn.

Lekken in vacuüm systemen zijn veelal specifieke defecten die aanzienlijk invloed kunnen hebben op de veiligheid en prestaties van systemen en installaties. Veel systemen en producten zullen minder betrouwbaar zijn wanneer deze lekken bevatten.

ITIS kan de volgende technieken voor u toepassen:

 • Helium vacuüm testen
  Met de helium snuffelsonde techniek wordt het te testen object inwendig geëvacueerd waarna het uitwendig ‘besproeid’ wordt met een tracer gas. Het meest gebruikte test gas voor deze methode is helium. Het test gas dringt het object binnen door de aanwezige defecten en wordt gedetecteerd m.b.v. meetapparatuur, soms in combinatie met een afzonderlijke vacuüm pomp. Een kritiek punt van de vacuüm methode is niet alleen het bepalen óf het werkstuk lekt, maar ook de exacte locatie van het lek. Voor testen waarbij de exacte lekwaarde wordt gespecificeerd, kan het object in een test ruimte gevuld met gas worden geplaatst en daarna op lekken getest worden.
 • Vacuüm box testen
  Het doel van vacuüm box testen is het lokaliseren van lekken in druk afscheidingen welke niet direct op druk gezet kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een zepige oplossing op een lokaal deel van het afscheidingsoppervlakte en het creëren van een drukverschil over dit oppervlak. Wanneer er een defect aanwezig is in het test oppervlak, zal het ontstaan van belletjes (als gevolg van doorstroming van gas door de oplossing) de plaats van eventuele lekkage aanduiden. Deze methode is een van de meest toegepaste test methodes om lekkage en defecten op te sporen en wordt doorgaans gebruikt voor het testen van de wanden, bodems en daken (laswerk) van tanks.
 • Condensor systemen
  De efficiëntie van condensator systemen wordt bepaald door de drukval in het turbine en condensator systeem. Lekken in het systeem verminderen het drukdifferentieel en kunnen zelfs leiden tot het verlies van Megawatts per turbine.
  Wanneer de vacuümdruk verslechterd als gevolg van lucht-inlaat lekkage, lekkende afsluiters of koeltoren problemen, zal dit de doeltreffendheid van het complete vacuüm systeem enorm benadelen.
  Zelfs als kleine hoeveelheden niet-condenseerbare gassen (lucht) zich ophopen, kan dit de warmte overdracht in de condensator verhinderen wat de prestaties negatief beïnvloedt.
  Grote hoeveelheden kunnen het condensatie proces zelfs nagenoeg blokkeren, wat natuurlijk een significante stijging van back-pressure tot gevolg heeft. Om deze ophoping tegen te gaan, gebruiken veel elektriciteitscentrales stoom-ejecteurs en/of vloeistofring vacuüm pompen om de niet-condenseerbare gassen te verwijderen. Zodra deze methodes de hoeveelheid lucht-inbreuk lekkages niet meer kunnen compenseren moeten lekkages gevonden en gerepareerd worden.
 • Vacuüm systemen
  Air ingress (vrij vertaald: binnen dringen van lucht) in uw vacuüm systeem kan lijden tot verminderde product kwaliteit, productie verlies, schade aan de omgeving of gevaarlijke situaties.Het helium lektesten van uw vacuüm systeem kan uw productie snelheid aanzienlijk verhogen, zal de integriteit van componenten verifiëren en uw vacuüm systeem effectiever laten functioneren.
  Helium meetapparatuur zal worden aangesloten op het vacuüm systeem, helaas functioneert deze apparatuur meestal op lagere vacuüm druk dan vacuüm systemen in installaties. Daarom wordt vaak een speciale hulp-vacuümpomp gebruikt om de juiste set-up tot stand te brengen om de test uit te voeren. Onze test set-up laat de flexibiliteit toe voor een test engineer om lektesten uit te voeren terwijl de installatie in bedrijf is, zonder dat secties geïsoleerd moeten worden om deze te kunnen testen.
  Helium wordt rondom delen van het vacuüm systeem ‘gesproeid’, terwijl een massaspectrometer continue het vacuüm systeem meet en (lage) concentraties test gas detecteert in het geval van lekkage.
  In sommige gevallen wordt een extractor met een permeabel membraam gebruikt die de test apparatuur koppelt aan het vacuüm systeem. Dit membraam zorgt ervoor dat er geen water damp of vloeistoffen met de meetapparatuur in aanraking kan komen.
  Alhoewel het vinden van lekken in vacuümsystemen een reeks uitdagende problemen met zich meebrengt, hebben onze technicians een test oplossing ontwikkeld, speciaal ontworpen voor de veeleisende condities die men vindt in vacuüm systemen.

Neem contact op met ITIS, uw partner in lekdetectie, voor elke vraag op het gebied van lektesten.

Contact

Columbusweg 64
4462 HB Goes
The Netherlands

  +31-113 568515
  info@itis-nl.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief