Overdruk Lektesten

Vanwege het feit dat er steeds meer aandacht wordt besteedt aan: gezondheid, veiligheid en het milieu in vrijwel alle industrieën, is er een toenemende vraag naar industrieel lektesten. Het bepalen van de juiste test methode is een economische beslissing waar de balans wordt gezocht in het voldoen aan de lektest specificaties en de condities en voorwaarden van de productie. Alhoewel lektesten ogenschijnlijk een eenvoudig proces lijkt, vergt het een combinatie van zowel wetenschap als deskundigheid. De test operator dient zich ervan te verzekeren dat de apparatuur naar behoren werkt (i.e. kalibratie van meetapparatuur, tracer gas vervuiling in test omgeving enz.). Bovendien is de kwaliteit van de lektest zeer afhankelijk van het vakmanschap van de operator.

ITIS kan u onder andere de volgende technieken bieden:

 • Tracer gas snuffel test methode
  Met de overdruk methode, wordt het te onderzoeken werkstuk gevuld met een tracergas of tracergas mengsel. De druk in het werkstuk wordt opgevoerd tot de gewenste waarde om een drukverschil te creëren. Volgens de natuurkundewetten zullen deeltjes onder hogere druk (test object) zich van nature bewegen naar de lagere druk (omgeving buiten het object). De buitenzijde van het werkstuk wordt vervolgens gescand d.m.v. een snuffelpen gekoppeld aan een lektester. Door de eigenschappen van het tracergas komt dit gas door elke imperfectie, zoals: ondeugdelijke lassen (scheuren, microscopische gaten, onvolledige lassen, poreusheid enz.), foutieve of missende pakkingsdelen en andere gebreken.
  Helium, waterstof en halogenen zijn typische tracergassen.
  De detectie sonde wordt in de meeste gevallen een ‘snuffelaar’ genoemd. De snuffel techniek is zeer gevoelig maar heeft zijn beperking vanwege de hoeveelheid helium wat zich in de atmosfeer bevindt (5 ppm) wat de gevoeligheid kan beïnvloeden. De maximaal haalbare gevoeligheid van deze test methode is circa 1×10-6 mbar·l·s-1.
 • Accumulatie test methode
  De accumulatie test is een integrale test methode en is gevoeliger dan de directe snuffel methode. Deze methode wordt ook gebruikt om defecten op te sporen. De te testen onderdelen worden afgesloten met tape om een geïsoleerd volume of ‘hood’ te realiseren. Het systeem of werkstuk wordt daarna op druk gezet met het tracergas (of tracergas mengsel). Na een bepaalde wachttijd worden er monsters genomen om een eventuele toename van de tracergas concentratie (ppm) te meten. Een toename van de tracergas concentratie in het volume tijdens de wachttijd kan omgerekend worden naar een actuele lekwaarde per onderdeel.
 • Ultrasoon test methode
  Ultrasoon lektesten kan veelal relatief eenvoudig worden uitgevoerd. Wanneer het gebruikt wordt als eerste stap in het bepalen van preventief onderhoud voor alle bedrijfsmiddelen, kan deze technologie waardevolle inzichten geven waar zich problemen voordoen of zich voor zullen gaan doen. Ultrasoon lektesten is niet alleen een uitstekende manier om te bepalen waar een bedrijfsinstallatie stoom of perslucht verliest, de mogelijkheid om (preventief) onderhoud te bepalen is ook zeer waardevol.
 • Akoestische Emissie test methode
  Akoestische emissie (AE) is een zeer gevoelige test methode en één transducer is toereikend om een groot gebied of constructie surveilleren. Wanneer een constructie wordt onderworpen aan externe invloeden (verandering in druk, gewicht of temperatuur), kunnen lokale bronnen een vorm van energie triggeren als ‘stress golven’, die zich voortplanten tot de oppervlakte en gemeten kunnen worden door sensoren. Met de juiste apparatuur en setup, kunnen bewegingen in de grootte van picometers (10-12 m) geïdentificeerd worden.Omdat het in veel verschillende situaties toegepast kan worden, wordt deze test methode zeer regelmatig gebruikt in situaties zoals: detectie van actieve corrosie in bovengrondse opslagtanks, detectie van kruipende schade in hoge energie leidinginstallaties (HEP), drukvat inspecties en algemene lekdetectie.
 • LDAR
  LDAR (Leak Detection And Repair) toezichthoudende programma’s zijn bedoeld om vluchtige gas emissies op te sporen en te elimineren, en om luchtvervuiling te voorkomen en het milieu te beschermen.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat lekkende apparatuur, zoals afsluiters, pompen en fittingen, de grootste bron is van het uitstoten van volatile organic compounds (VOC’s) en volatile hazardous air pollutants (VHAP’s) in de petrochemische productie installaties.
  Beperking van deze emissies door middel van het implementeren van een LDAR kan zorgen voor minder productverlies, meer veiligheid voor personeel, minder blootstelling aan lokale gemeenschappen, verminderde emissie provisies en kan installaties helpen handhavende acties te voorkomen.

Contact

Columbusweg 64
4462 HB Goes
The Netherlands

  +31-113 568515
  info@itis-nl.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief