Fire Safe Testen

ITIS heeft een ultramoderne Fire Test accommodatie ontworpen. In deze assemblage kunnen afsluiters, actuators, pakkingen, afdichtingen, fittingen e.d. worden getest op brandveiligheid.

Fire Safe Testen van afsluiters
Deze testen bepalen de weerstand van afsluiters tegen een brand onder gecontroleerde condities  welke gedefinieerd zijn in de gebruikelijke industriële normen zoals: ISO 10497, API 607, 6FA, 6FB en 6FD.

De eisen die beschreven staan in deze normen zijn bedoeld om aanvaardbare prestaties voor componenten vast te stellen gedurende een tijd die representatief is voor de tijd die nodig is om de meeste branden te blussen.

De complete brandtest wordt uitgevoerd in een gecertificeerde bunker met gewapend beton waarbij de brand op veilige afstand wordt gecontroleerd en alle relevante waarden worden vastgelegd door ons log- en registratiesysteem.

Acceptatie van de testresultaten houdt verband met inwendige lekkage van de zitting en de externe lekkage van de afsluiter tijdens de brand en is aanvaardbaar wanneer de interne en externe lekkage tijdens meerdere teststappen, voor, tijdens en na de brand, niet meer is dan maximaal toegestaan volgens de norm.

Test rapport en certificatie
Na elke test wordt een gedetailleerd testrapport verstrekt inclusief een certificaat wanneer de geteste klep aan alle eisen voldoet. In dit certificaat zijn alle andere gekwalificeerde afsluiters omschreven.

Op verzoek kan een derde partij de fire safe testen bijwonen en certificeren maar kunt u de testen ook volgen via een live stream internet verbinding.

Bekijk de volgende link op Valve World TV voor meer informatie:
https://www.youtube.com/watch?v=E00jJ6WnL_0&feature=channel&list=UL

Contact

Columbusweg 64
4462 HB Goes
The Netherlands

  +31-113 568515
  info@itis-nl.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief