Columbusweg 64

4462 HB Goes, Netherlands

Phone

+31 113 568515

Email

info@itis-nl.com

ITIS: ACCREDITED TEST LABORATORY & CBI

We zijn erg trots dat wij de verklaring hebben ontvangen van de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) dat ITIS aan alle eisen voldoet en nu geaccrediteerd is volgens ISO 17025: 2017 en daarmee erkend is als een Conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) of Conformity Assessment Body (CAB).

Accreditatie is het laatste niveau van publieke controle in het wereldwijde conformiteitsbeoordelingssysteem. Het systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat conformiteitsbeoordelingsinstanties (bijvoorbeeld: testlaboratoria, inspectie- of certificatie-instellingen) de technische capaciteit hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Accreditatie versterkt de wederzijdse erkenning van producten, diensten, systemen en instanties over de hele wereld.

De accreditatie wordt uitgevoerd door nationale accreditatie bodies. De RvA (Raad voor Accreditatie) is de organisatie in Nederland die de regelingen beheert als deze op het gebied van managementsystemen, producten, diensten, personeel en gerelateerde conformiteitsbeoordelingsprogramma’s liggen.

CONFORMITEITSBEOORDELINGSINSTANTIE
Geaccrediteerde laboratoria die conformiteitsbeoordelingsprocedures uitvoeren, staan ​​tevens bekend als conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB’s). Conformiteitsbeoordeling is de verzamelnaam voor de processen die aantonen dat een product voldoet aan de eisen van iets, zoals een norm, dat nodig kan zijn om aan een regelgeving of klantverwachtingen te voldoen. Het geeft het product niet alleen de nodige “rapporten of certificaten” die wet-, regelgevers en eindgebruikers het vertrouwen geeft dat aan bepaalde eisen wordt voldaan.

ITIS is een erkende CAB met registratienummer L656. Testen die onder accreditatie bij ITIS worden uitgevoerd, worden voorzien van het ILAC-MRA RvA-keurmerk.

VERTROUWEN
Welke normen zorgen ervoor dat een CAB competent en vertrouwd is? ISO heeft een reeks normen die precies zijn ontworpen voor de accreditatie van CBI’s, ontwikkeld door de ISO-commissie voor conformiteitsbeoordeling, ontwikkeld met belanghebbenden van over de hele wereld en omvat de bijdrage van de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

TOEPASSINGSGEBIED
Kijk op de website van de RvA voor onze scope: https://www.rva.nl/en of neem contact op voor meer informatie of mogelijkheden voor testen onder accreditatie.

Categorieën

Contact

Would you like us to send you a quote? Or do you have a question about this test? Let us know and we will contact you as soon as possible!

Contact

Would you like (free) sparring, advice or contact with one of our employees? Leave a callback request and we will contact you as soon as possible!